Kontrollera att ni har ert SITHS-kort kopplat till datorn samt att SITHS Person HSA-Id har valts i fönstret Välj digitalt certifikat.

För att kunna logga in krävs även att programvaran SITHS-eID är installerad på er dator.


Se hjälpavsnittet för inloggning


Vid problem:

Support:
Telefon: 018-611 62 01
intyg.tandvard@regionuppsala.se


Klicka här för att logga in igen